Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

Vier dingen die in de hemel gebeuren (en op aarde ook iets te zeggen hebben) (Onze Vader #6)

Een reactie plaatsen

De hemel op aarde. Wat moet je ermee? Het voelt vooral als goedkoop sentiment, populair in de weken rond Kerst in een wereld van oorlog, aanslagen, eenzaamheid, verwijdering. De hemel op aarde, dat gaat niet gebeuren. Misschien voelt het zo, voor eventjes, maar vaak niet al te lang.

Ik heb best geworsteld met dit deel van het Onze Vader. ‘Op aarde, zoals in de hemel’. Het gaat dan over dat Gods Koninkrijk komt, zijn wil gedaan wordt, hier op aarde, zoals dat blijkbaar ook in de hemel gebeurt. Maar de hemel op aarde is toch naïef?

Ik kwam steeds weer terug bij de vraag: maar wat gebeurt er dan in de hemel? Wat lezen we in de Bijbel dat ze in de hemel gebeuren? En hoe zegt dat iets over hoe wij hier op aarde met Gods Koninkrijk bezig zijn en zijn wil proberen te doen? Uiteindelijk kwam ik uit bij vier dingen. Vier dingen waarvan ik in ieder geval in de Bijbel lees dat ze in de hemel gebeuren. Vier dingen waarvan ik vind dat ze ons op aarde ook iets te zeggen hebben.

Verhoog Jezus

Als er één ding duidelijk wordt uit de Bijbel, is het wel dat het de plek is waar God geëerd wordt en waar Jezus, als het Lam, verhoogd wordt. De beschrijvingen in het laatste Bijbelboek zijn indrukwekkend: mensenmassa’s, engelen, mythische figuren aanbidden God en Jezus: Heilig, heilig, heilig!

Als er één ding is dat Gods mensen op aarde moeten doen, is dat dus Jezus verhogen. Er zijn een aantal manieren waaraan ik moet denken. Ten eerste natuurlijk aanbidding. Jezus eren door je bewondering te uiten, Hem te bezingen of te zegenen. Daarnaast, zoals ik eerder over Gods wil schreef in deze serie, betekent Gods naam heiligen en Hem eren ook gehoorzamen aan zijn Woord. En bij de blog over Gods naam heiligen, kwam naar voren dat we dat doen door onze levensstijl en de keuzes die we maken. Drie manieren om Jezus te verhogen.

Verwacht strijd

De Bijbel zegt dat er strijd is in ‘de hemelse gewesten’ tussen het duister en het licht. Niet in de hemel zelf, maar wel in de hemelse contreien. Strijd tussen licht en duisternis, strijd tussen engelen en demonen, strijd tussen God en Satan. Die strijd is concreet in deze wereld en zeker concreet als het om Gods Koninkrijk gaat.

Mensen die op zoek zijn naar hoe ze Gods wil kunnen doen, raken onherroepelijk verwikkeld in die strijd. Ik ben niet iemand die achter elke boom een duivel ziet. Ik ben ook niet iemand die de duivel de schuld wil geven van het kwaad in de mens, zodat we het lekker buiten onszelf kunnen plaatsen. Wel geloof ik dat er strijd is tussen goed en kwaad en dat we dat dus te verwachten hebben. Ik lees daar nog twee dingen over in de Bijbel: 1. Die strijd is niet gericht tegen mensen en 2. Jezus heeft alle macht en regeert. Belangrijk om in het oog te houden, lijkt me.

Vier feest

Een ander aspect dat terugkomt in de Bijbel is het idee van feest in de hemel. Jezus meldt het een paar keer in zijn gelijkenissen: Er is feest in de hemel als iemand zich bekeert. Als mensen zich naar God keren. Als het Koninkrijk van God weer ergens verder komt. Feest in de hemel betekent wat mij betreft ook vieren op aarde.

Het is een goede gewoonte om te vieren. Ik ben zelf iemand die de neiging kan hebben steeds maar door te gaan en vooral oog te hebben voor wat niet goed is. Actieve dankbaarheid, zoeken naar wat goed gaat, vieren wat er is; het zijn allemaal manieren om stil te staan bij het goede. Gisteren was het Thanksgiving, in veel kerken kennen we Dankdag. Vieren geeft tegenwicht tegen het gevoel van strijd. Het wijst vooruit naar het feest op de nieuwe aarde. Soms zal vieren je makkelijk afgaan, soms is het een vorm van zingen als het nog donker is.

Verbind mensen

Ik had het al over het boek Openbaringen; over de mensenmassa’s die God aanbidden. Er wordt expliciet bij gezegd dat het om mensen van alle talen en uit alle volken gaat. Gods plan is voor de hele wereld en in de hemel houdt dat in dat iedereen meedoet, dat niemand uitgesloten is van wat Hij met de wereld wil doen.

Ik schreef al eerder dat verzoening een belangrijke taak is voor christenen. Jezus bad om liefde en eenheid tussen zijn volgelingen. Gods plan is voor iedereen, Gods Koninkrijk sluit niemand uit. Als er één groep is die mensen verbindt zouden het de christenen moeten zijn. Een andere reden voor verbinding tussen mensen die verschillend zijn in kleur, taal, karakter, wensen, dromen, manier van uitdrukken is dat we met elkaar een beeld van God vormen. God is niet zoals ik ben. Ik ben ervan overtuigd dat de veelkleurigheid van mensen nodig is om een volledig beeld van God te krijgen.

Dit is een lange blog geworden. Uit veel van mijn eerdere blogs heb je waarschijnlijk al begrepen dat ik fan ben van het idee dat God zijn Koninkrijk bouwt op aarde en dat iedereen een taak heeft in dat bouwproces. Deze vier dingen zijn het kader waarin ik wil bouwen. De onderliggende waarden, die ik zie als ik in de Bijbel over de hemel lees. Ik wil Jezus verhogen, strijd verwachten, feest vieren en mensen verbinden op mijn deel van het bouwterrein.

 

Dit is deel 6 in een serie blogs over het Onze Vader. Geen Bijbelstudie, achtergrondzoektocht, bronnenanalyse, verklaringen of uitleggingen. Wel: het Onze Vader voor mezelf dichterbij brengen door gewoon wat gedachten bij de verzen aan te laten haken. De andere delen: Onze Vader in de hemel. Laat Uw naam geheiligd worden. Laat Uw Koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

(Fotocredit: Qing Hill, via unsplash)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.