Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

9 bouwstenen die christenen helpen relaties te bouwen

Een reactie plaatsen

Ik vind relaties bouwen maar bar moeilijk. Je moet iets van jezelf laten zien en dat gaat mij niet altijd makkelijk af. Bij de keuze voor onze huidige kerk vond ik het mooi te zien dat het een warme gemeenschap was. Tegelijk was ik me er van bewust dat het aangaan en onderhouden van relaties voor mij een uitdaging zou worden. Vooral omdat de manier waarop ik als christen mijn relaties inricht iets weerspiegelt, of zou moeten weerspiegelen, van hoe God relaties onderhoudt.

In Romeinen 12 wordt de kerk beschreven als een lichaam, waarin elk deel de andere delen ondersteunt. Het is een veelzeggend beeld, dat laat zien dat we als christenen diepgaand afhankelijk van elkaar zijn als het gaat om de zaken van Gods Koninkrijk. Maar hoe doe je dat?

Bouwstenen

De praktische uitwerking hiervan vind je in talloze ‘elkaar’-teksten in het Nieuwe Testament. Teksten als “Aanvaard elkaar”, “Bemoedig elkaar” of “Eer elkaar” komen vaak terug. Het zijn praktische bouwstenen voor echte en diepgaande relaties. In zijn boek Gospel in Life pikt Tim Keller er negen uit. Keller heeft ze onderverdeeld in drie categorieën van elk drie bouwstenen. Ze spreken me aan omdat ze helpen op een praktische manier naar het bouwen van relaties te kijken.

Bevestig elkaar – Hoe ben je vrienden?

1. Bevestig elkaar in gaven, talenten en sterke punten (Romeinen 12: 3-8, 10)
Heb oog voor elkaars geestelijke groei. Zie de vrucht die groeit in het leven van een ander, de talenten die ze inzetten, de offers die ze maken. Elkaar bevestigen betekent dat je laat merken dat je die dingen bij de ander ziet en daarmee oog hebt voor de ander.

2. Bevestig elkaar als gelijkwaardig in Christus (Romeinen 12:16, 15:7, Jakobus 2)
De kerk zou de laatste plek moeten zijn waar vriendjespolitiek heerst, waar mensen boven anderen gaan staan of waar we naar het uiterlijk kijken. Romeinen 15 zegt dat we elkaar moeten aanvaarden en Jakobus 2 noemt onderscheid maken op basis van het uiterlijk zelfs een zonde.

3. Bevestig elkaar door zichtbare genegenheid (Romeinen 16:16, Jakobus 1:19)
Er wordt vaak gegniffeld om de tekst over de ‘heilige kus’, maar het laat wel iets zien over het karakter van liefde. Liefde en genegenheid zijn geen verborgen, afstandelijke dingen. Het moet zichtbaar zijn en uitdrukking krijgen. Een praktische manier is actief te luisteren naar anderen.

Deel met elkaar – Hoe ben je familie?

4. Deel elkaars ruimte, bezittingen en tijd (Romeinen 12:10, Galaten 6:10)
Net als de eerste christelijke gemeenschappen wordt van ons gevraagd te delen. Wat we hebben komt van God en is niet alleen voor onszelf. Galaten 6 vers 10 vertelt ons dat we goed moeten doen. Het woord dat daar gebruikt wordt slaat op concrete, praktische, materiële hulp.

5. Deel elkaars noden en problemen (Galaten 6:2, Hebreeën 3:13)
Alleen wanneer we als gemeenschap onze lasten delen krijgen we de kans elkaar te steunen. Dat is niet altijd makkelijk. We hebben Jezus’ hulp nodig om zonder zelfzucht hulp te bieden en zonder schaamte hulp te vragen. We zijn er voor elkaar.

6. Deel elkaars overtuigingen, gedachten en spiritualiteit (Romeinen 12:16, 1 Korinte 1:10)
Het is belangrijk om overtuigingen te delen, samen te bedenken wat je gelooft en van elkaar te leren hoe je dat nou doet, geloven. Wat is onze gemeenschappelijk begrip van de Bijbel? Tegelijk: Kunnen we een verschil in overtuiging accepteren van iemand die wel ons fundament deelt, maar andere opvattingen misschien niet?

Dien elkaar – Hoe ben je mede-werkers?

7. Dien elkaar door verantwoording (Jakobus 5:16, Efeze 4:25)
In een gemeenschap deel je elkaars lasten, maar ook elkaars worstelingen en verleidingen. Door mensen te vinden waarbij je met elkaar verantwoording kunt afleggen help je elkaar om je leven vorm te geven volgens de Bijbel en de normen en waarden die je aanhangt.

8. Dien elkaar door vergeving en verzoening (Kolossenzen 3:13, Matteüs 5:24)
Als christenen hebben we dezelfde houding als God: we geven elkaar niet zomaar op. Een belangrijk deel van relaties ligt in verzoening en vergeving. En dan zowel vragen als geven. Dit is een spiegel van Jezus’ verzoening aan het kruis.

9. Dien elkaar door elkaars belangen in het oog te houden (Romeinen 12:10, Romeinen 5: 1, 2)
Dit is de mindset die belangrijk is in een community: elkaars belangen en noden boven die van jezelf stellen. We zijn onderdeel van een gemeenschap, niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor anderen.

Deze negen bouwstenen zijn het hart van de relaties in een gemeenschap die onderdeel is van Gods Koninkrijk. Het kost tijd om ze te oefenen, ze onderdeel te laten zijn van je leven, je relaties en je gemeenschap. Als je hier praktisch mee aan de slag wilt, kun je een van deze bouwstenen uitkiezen waar je het meest moeite mee hebt. Denk er eens over na, praat er met anderen over en probeer een paar praktische stappen te bedenken die je vandaag of morgen kunt zetten om er verder mee te komen.

Afgelopen weekend had ik het voorrecht met een aantal mensen van mijn eigen Vineyard naar de Vineyard in Tallinn (Estland) te gaan om training te geven. Deze blog is een samenvatting van mijn workshop over bouwstenen voor gemeenschapsrelaties, gebaseerd op het boek Gospel in Life van Tim Keller.

(Fotocredit: rachel a. k., creative commons)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.