Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

De eindtijd is geen puzzel

De eindtijd is geen Dan Brown-boek

2 reacties

Wat hebben Nero, Obama, Putin en Napoleon met elkaar gemeen? Ze zijn alle drie de antichrist uit de eindtijd, natuurlijk! Volgens sommige protestanten was het de paus, terwijl sommige katholieken in zijn tijd Maarten Luther nomineerden.

Het vinden van de antichrist is ook nu nog een geliefd tijdverdrijf. Je hoeft niet ver te zoeken op internet om overspoeld te worden met filmpjes en sites die ontdekt’ hebben dat Obama/Trump/Merkel, de huidige/vorige/een-na-vorige paus, de Katholieke Kerk/Europa/de Verenigde Naties de antichrist is.

Mijn grote vraag is altijd: Waarom?

Waarom dat gepuzzel, waarom die beschuldigingen, waarom dat gezoek naar die ene persoon die het ultieme kwaad zou zijn?

Waarom willen we dit zo graag weten?

Omdat je dan over 27 jaar Jezus kan gaan volgen, in plaats van nu? Of omdat je bang bent dat de Geest die in je woont niet krachtig genoeg is als je niet precies weet wie 666 is en je daarom (op het moment suprême) de duivel blijkt te volgen? Is het de sensatie die je aantrekt?

Misschien willen we het vooral weten zodat we het kunnen aanwijzen: Daar is het kwaad. En niet meer naar onszelf hoeven te kijken.

Eindtijd

Als ik lees wat de Bijbel over de eindtijd zegt, lees ik dat er dingen zullen gebeuren in de samenleving, op politiek en sociaal vlak. Er zullen dingen gebeuren in de natuurlijke wereld: de sterrenhemel, de geologie. Er zullen dingen gebeuren in de bovennatuurlijke wereld.

Wat ik ook lees is dat het ons zal overvallen. Jezus heeft het over zijn komst ‘als een dief in de nacht’. Hij roept ons op klaar te zijn. Ik lees dat gelovigen opgeroepen worden om stand te houden.

Wat ik niet lees is de aansporing om op kosmische speurtocht te gaan. Om hard te gaan rekenen met jaartallen, decennia, millennia en Bijbelverzen. Om symbolische taal te gaan ontleden en als blauwdruk op de geschiedenis te leggen.

Gered

De eindtijd is geen Dan Brown-boek. We hebben geen geheime kennis nodig om codes te kraken, die ons zullen redden. Als je van Jezus bent, ben je gered.

We hoeven niet te puzzelen om te voorkomen dat we per ongeluk de antichrist zullen aanbidden. De Geest van God verlicht je hoofd en hart en wijst de weg. De weg van het goede, waarbij je het kwaad automatisch de rug toekeert. Als je van Jezus bent, ben je gered.

Het doel van Openbaringen is om de lezers aan te moedigen om stand te houden. Om ze te bemoedigen met de boodschap dat God, Jezus en het goede uiteindelijk Satan en het kwaad overwinnen.

Klaar voor de eindtijd

De Bijbel roept ons op om klaar te zijn. Waarvoor? Voor verdrukking, voor strijd en voor de uiteindelijke terugkeer van Jezus. Om niet verrast te zijn als het kwaad sterker lijkt te worden en om steeds het besef te houden dat Jezus sterker is en overwint.

Ik geloof dat we twee dingen nodig hebben om klaar te zijn voor de eindtijd: het Woord en de Geest. Dingen die we niet hoeven te zoeken of te ontcijferen, omdat ze er al zijn. Je hebt alles wat je nodig hebt om klaar te zijn al in je bezit: de redding door Jezus, de kracht en leiding van de Geest.

Wil je klaar zijn voor de eindtijd? Zoek niet de antichrist, zoek niet het tijdstip, zoek niet 666. Zoek God, zoek de Geest, zoek het Woord.

 

 


(Toegift voor de geïnteresseerde lezer:

De antichrist komt niet voor in Openbaringen. Alleen in de brieven van Johannes, waar het gaat over de geest van de antichrist die al in de wereld is en waar staat “De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent” (1 Joh 2:18-22, 1 Joh 4:3, 2 Joh 1:7)

Geen geheime kennis dus. Als Johannes over de antichrist schrijft, zegt hij zelfs: “Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent.” Het woord anti betekent niet alleen ‘tegen’, maar ook ‘in plaats van’. De waarheid die je al kent is dus, dat je niets of niemand in plaats van Jezus moet zetten.)

2 thoughts on “De eindtijd is geen Dan Brown-boek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.