Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

kind schreeuwt in microfoon

3 dingen die ik niet geloof over Gods toorn

6 reacties

“Laat uw toorn zien, almachtig God.”
“Mijn God is zo boos, zo sterk en zo machtig.”
“Uw woede doet mij zingen.”
Het zijn niet de liedjes die we in de kerk zingen en onze kinderen leren. En terecht.

Gods toorn is reëel, maar ik heb het er weinig over. Soms vraag ik me af of ik het er niet té weinig over heb en waarom dan niet. Wil ik God vooral gewoon ‘onze lieve Heer’ houden?

Ik denk het niet. Gods toorn is reëel, iedereen die de Bijbel leest komt het tegen. God beschermt zijn volk, zijn schepping. Toch heb ik het er weinig over. Het is ook een prikkelbaar onderwerp, waar vele boeken over vol zijn geschreven (die ik niet allemaal gelezen heb).

In de bescheiden ruimte van deze blog wil ik 3 dingen delen die ik niet geloof over Gods toorn en die de reden zijn waarom ik het er niet zo vaak over heb.

Want een aantal dingen weet ik wel:

1. Gods toorn is geen woede

We hebben vaak de neiging om God te zien als een soort supermens. En met supermens bedoel ik niet iets met strakke pakjes en rode capes.

Ik bedoel dit:

Omdat wij mensen naar het beeld van God geschapen zijn, lijken wij op God. Als we dat omdraaien, kunnen we zeggen dat God op ons lijkt. Dat is een manier om God beter te begrijpen, maar heeft ook een gevaar. We gaan dan God zien als iemand zoals wij, maar dan perfect en veel groter.

Wij komen er echter niet met het uitrekken van menselijke trekjes tot ze op God passen. God blijft dan vooral een vergroting van onze menselijke blik, terwijl Hij in de Bijbel de ‘totaal andere’ wordt genoemd. Het enige waarmee wij Gods toorn kunnen vergelijken is menselijke woede, maar het idee van menselijke woede schiet enorm tekort. Menselijke woede is een emotie, vaak ongecontroleerd, soms gepast, soms ongepast, soms gewelddadig.

Gods toorn is echter geen ongecontroleerde emotie, geen woede die gekoeld moet worden. Gods toorn staat boven menselijke emoties. Het is een vlammende passie, ingebed in zijn liefde, voortkomend uit zijn liefde, ingekaderd in zijn liefde.

2. Gods toorn is niet wie Hij is

Gods woede staat niet in het centrum van zijn persoonlijkheid. Zijn liefde wel. Alles wat Hij doet en zegt, komt voort uit zijn liefde. Het is niet de keerzijde van de medaille, het is niet óf liefde óf toorn. Gods toorn komt voort uit zijn liefde.

Liefde zonder toorn is namelijk krachteloze onverschilligheid. Gods toorn over zonde, kwaad en onrecht is een reactie op dingen die zijn geliefde schepping vervuilen. Gods liefde is altijd de context voor zijn toorn.

De Bijbel zegt dat Jezus de perfecte belichaming van God is en dat we dus naar Hem kunnen kijken voor hoe God is. Jezus is niet toornig op zondaars. Jezus is toornig over de mensen die het idee hebben dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Hij is toornig op de mensen die anderen belasten met zware en onzinnige regels. Hij is toornig op hen die zijn geliefde tempel vervuilen.

Het is toorn die voortkomt uit Jezus’ liefde. Liefde is wie Jezus is, liefde is het grote gebod dat Hij aan zijn volgers en aan ons meegeeft. Als hij zondaars ziet, wordt Hij met meeleven bewogen.

3. Gods toorn is niet de binnenkomer

Zonde, woede en toorn zijn lange tijd geliefde bekeringsmethoden geweest. Een van de bekendste preken uit de geschiedenis heet ‘Sinners in the Hands of an Angry God’. Hel en verdoemenis preken leidde tot angst en angst leidde tot ontzag voor God.

Ik geloof niet dat het zo werkt. Ik geloof in ieder geval dat het niet vaak zo werkt. Dat angst niet leidt tot liefde, dus angst voor God niet leidt tot liefde voor God. Mensen worden niet bekeerd door angst, al geloof ik dat God het alsnog kan gebruiken voor zijn plannen. Liefde leidt tot ontzag en wederliefde en de drang tot uitbannen van zonde.

Als ik naar Jezus kijk, zie ik ook niet dat God zo mensen ontvangt. Als je je bekeert, als je je tot God keert, kom je die toorn niet tegen. Wat is de ontvangst van de verloren zoon? Wat is de ontvangst van de oudste zoon? Wat is de houding van Jezus tegenover Zacheüs, de overspelige vrouw, de mensen die Hem executeerden?

 

Misschien moet ik ooit nog eens al die boeken over Gods toorn lezen. Ik kan dan een eindeloze blogserie over dit onderwerp maken (hoera!), maar ik vermoed dat deze drie dingen zullen blijven staan.

Liever zing ik in de kerk over Gods liefde, vrijheid, aanvaarding en genade en zijn dat liedjes die ik mijn kinderen leer.

 

(Fotocredit: Jason Rosewell)

6 thoughts on “3 dingen die ik niet geloof over Gods toorn

 1. Als ik drie van de vier reacties hier goed begrijp is de hel dus een fabeltje en is God één grote knuffel?

  • Correct.

   Paulus schreef: “The goal of all instruction is love, for God is love.”

   In het OT werkte de wet van zonde en dood. Momenteel is er de bedeling van “de wet” van de Geest des levens.

   Het is heel simpel. God schiep ons naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. Ondanks dat dat beeld verloren ging in de val van de mens blijft God onveranderlijk van Zijn schepping houden. Zelfs tot het punt dat Hij Zijn heerlijkheid achter zich laat, laat zien hoe Hij het menselijk leven bedoeld had (wandelt in onzelfzuchtige liefde, geneest iedereen, wekt doden op, beheerst de natuur), hangt kapotgeslagen aan een kruis om de schuld van de val te voldoen en ons Zijn Geest te schenkem om weer te worden zoals het ooit begon in Gen 1:27 en zeer goed was. Hoeveel toorn zit een daar in? 0.0.

   De verwarring is ontstaan na de val. “Elk mens is vervreemd en vijandig tegen God en mist de heerlijkheid van God, maar wordt gratis gerechtvaardigd door het offer van van de laatste Adam” legt Paulus uit. Gratis.

   Als je Job leest ga je het zien. God geeft in het begin duidelijk aan dat Hij niet slacht, moord en verdelgt. Dat is satan profiel. Toch roept de dienstknecht van Job: “God zond vuur uit de Hemel!”. Kwam dat van God? Nee. Absoluut niet! Het was een van God vervreemd mens (zoals iedereen) die ellende toeschreef aan God. Onze bijbelvertalers (niet wedergeboren linquisten) hebben helaas die lijn voortgezet.

   Ellende aan God toeschrijven gebeurt momenteel nog steeds. Terwijl God/Jezus juist gekomen is om: “Zoë (goddelijk) leven te schenken en dat in overvloed” en terwijl satan juist degene is die “steelt slacht en vernietigd”. Jezus schenkt ons juist gratis Zijn Koninkrijk, Geest, Goddelijke natuur terug. Hij herstelt ons door Zijn Geest terug naar Zijn beeld en gelijkenis. 2 Kor 3:18.

   Jezus kwam om waarheid te brengen en vele zonen en dochters te herscheppen. Hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Het is de leugen, het niet kennen van God dat in openbaringen in “het vuur” gegooid wordt.

   In de eerste Adam stierf iedereen, in de laatste Adam werd iedereen levend gemaakt om te wandelen in volheid van het Leven (Zoë = goddelijk).

   Jezus stelt zonder enige voorwaarde in het twistgesprek met de Sadduceeen dat (alle) overledenen als engelen zijn. Want Hij is een God van levenden.

   Dus. Ontdek in Jezus, als in een spiegel, je leven zoals het bedoeld is en waar die eerst 84 vrienden van Hem in wandelden.

   Tegen hen zei Hij: “jullie en Ik zijn 1, het pleziert de Vader jullie Zijn Koninkrijk/Geest/Goddelijke natuur te schenken, genees de zieken wek doden op drijf gevallen geesten uit en leg iedereen uit wat ik jullie heb uitgelegd….”.

   Als je dat in dit leven niet pakt, heb je voor je zelf geleefd en geploeterd in he gevallen natuur ipv naar Zijn beeld en gelijkenis.

   Alzo lief heeft God de wereld….

   http://Www.anewcreationinchrist.nl

 2. Toorn uit het griekse “orge” werd gebruikt bij uitdrukking geven aan extreme emotie. Het kan zowel woede als passie betekenen.

  In het NT is het dus verkeerd vertaald. Overal waar je toorn/woede leest staat eigenlijk passie!.

  Dan komt het hele NT in lijn met de teksten als: Alzo lief heeft God de Vader…, De Vader zelf heeft je lief…., de passie van de Vader bij de verloren zoon…, het doel van alle instruktie is liefde….., want God is liefde.

  Dus. Niks toorn van God. Het is en blijft: Wij zijn de weg kwijt door de val, Jezus brengt waarheid en het volle goddelijke leven terug aan de mens.

  Het evangelie. Het herstel van een mens naar Gen 1:27. Gratis, uit liefde van God naar ons. Transformatie door Zijn Geest naar Zijn beeld en gelijkenis 2 Kor 3:18. God has come full circle. What a God. What a passion.

  http://Www.anewcreationinchrist.nl

 3. God toorn geldt voor hen die verloren gaan.
  Die consequent de redding van God’s zoon Jezus Christus afwijzen en hun eigen weg gaan.
  Zij die doelbewust gekozen hebben de weg zonder God te bewandelen.
  Er staat in de bijbel dat wie Jezus aangenomen hebben eeuwig leven hebben en niet vallen in het oordeel. Zij zijn reeds geoordeeld.
  Dat is enorme genade.
  Maar we mogen de rechtvaardigheid van God niet wegvlakken.
  God was inderdaad heel boos omdat wij slechte mensen zijn.
  Maar Hij heeft ook gezorgd voor een mogelijkheid dat wij toch behouden kunnen worden.
  Als we Jezus maar aanvaarden als onze Heiland en Verlosser.
  Dan hoeven we niet meer bang te zijn voor Gods toorn, die er wel is voor de ongelovigen.
  Daarom is de opdracht en verantwoordelijkheid die we hebben gekregen zo groot.
  We moeten mensen wijzen op De Weg tot behoud. Nu het nog kan.

  • Zou het niet zo zijn, Alfred, dat God toornig kan zijn o.a. vanwege de daden van hen die, zoals Matthijs beschrijft, Gods geliefde schepping vervuilen (op welke manier dan ook)? Dat geldt dan dus zowel voor gelovigen als ‘ongelovigen’. Ik geloof niet dat Gods toorn meer is over ongelovigen dan voor gelovigen. Gelovigen kunnen tenslotte net zo goed ‘Gods schepping vervuilen’. Daarbij zijn er ongelovigen die beter voor de schepping en medemens zorgen dan sommige gelovigen. God zal die ongelovigen daar vast om zegenen 🙂

  • “Toorn van God” of: intense passie?

   Zo ook het woordje “toorn” in Johannes 3:36, vertaald vanuit het griekse “orge”. Een uitdrukking die gebruikt wordt bij extreme emotie. Zowel positief of negatief. Van woede tot…. hartstochtelijke passie!

   Joh 3:36 laat zich dan heel anders lezen.

   NBV vertaling:

   “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten”.

   Correcte vertaling:

   “Wie in de Zoon gelooft heeft goddelijk leven, wie de Zoon niet kent zal dat leven niet kennen; maar, Gods hartstocht blijft op hem rusten”.

   Dat laatste is precies zoals het is. God houdt van ons (“Alzo lief….”, “de Vader zelf heeft u lief”, etc) en wil niet dat iemand Zijn Heerlijkheid mist. Hij blijft dus aan ons trekken met zijn genade en goedheid totdat we de volle waarheid gaan zien. God is goed, ging aan het kruis om in ons nieuw/Zijn leven te bewerken.

   Vergelijk dit maar eens met de gelijkenis van de verloren zoon. De Vader staat elke dag op de uitkijk met gebroken hart (dat is hartstocht!) en als de zoon terugkeert, rent hij hem tegemoet en geeft hem: een ring (oneindigheid, niet beschikbaar voor een ander, autoriteit, onoverwinnelijkheid), een mantel en schoenen (nieuwe identiteit, nieuwe wandel, waardigheid), een barbeque: Feest!

   Dus, Jezus aan het kruis: hartstochtelijke passie van God naar de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.