Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

foto chaos bij blog rustig leven

Waarom rustig leven in de Geest rebellie tegen de wereld is

2 reacties

We strijden niet tegen mensen, zegt Paulus, maar tegen de machten en krachten van de wereld. Niet met menselijke wapens, maar met de wapenrusting van het Koninkrijk. We strijden ook geen afgebakende strijd, waarna we de wapens opbergen en weer terugkeren naar het gewone leven. De strijd van een volgeling van Jezus is in het gewone leven. We strijden door te leven, rustig leven als zo’n volgeling van Jezus.

In het boek Strange Days van Mark Sayers fileert Sayers de huidige samenleving met haar zucht naar een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid en daarvoor alles op losse schroeven willen zetten. Met haar spanning tussen globalisering en het willen afbakenen en beschermen van het eigene. Met haar botsingen, polarisatie en onvermogen tot gesprek. De samenleving van de chaos. Het is het lezen waard.

Rustig leven

Een tijd geleden bedacht ik met mijn vrouw vier kernwaarden voor hoe we willen leven: bescheidenheid, aandacht, tevredenheid en dankbaarheid. Ze voelden een beetje willekeurig en ik wist ook niet helemaal of ik ze nou zo flitsend vond. Maar de laatste tijd kom in regelmatig toch weer bij dit rijtje uit. Bij het lezen van Strange Days kregen ze een diepere laag.

De ondertitel van boek is Life in the Spirit in a time of upheaval. Leven in de Geest in tijden van verwarring. De wereld is in verwarring. (Upheaval kan overigens ook opschudding of ontreddering betekenen.) Hoe als christen, als kerk, daarin te leven?

Voor het antwoord verwijst Mark Sayers naar 1 Tessalonicenzen 4. Vanaf vers 10 staat er:

“Broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk bent.”

Daarin zit volgens Sayers de crux. Een rustig leven leiden, de ritmes en realiteit van alledag omarmen, lijkt afgezaagd. In feite echter is het de manier waarop we de grote geestelijke strijd tegen de machten en krachten van deze wereld aangaan. Rustig leven in de Geest als opstand tegen de wereld. Geestelijke strijd door te leven. Sayers benoemt vier rebelse patronen, als tegenwicht voor de chaos en leugens van de machten en krachten van deze wereld.

1. Het leven zien als discipelschap

Onze nieuwe identiteit is die van discipel, van volgeling van Jezus. We stellen ons onder het leiderschap van Jezus. Het gaat ons niet om wat anderen denken, wat we zelf denken over onszelf, maar wat Jezus zegt. We zetten bewust iemand boven ons. We kunnen noch passief zijn, noch alles op eigen houtje doen.

De vraag is elke dag: hoe … ik als een discipel? Daten, leven, geld uitgeven, ouder zijn. Hoe geef ik leiding als discipel? Het besluit om radicaal discipel van Jezus te zijn is misschien wel het meest tegenculturele besluit dat we kunnen nemen. Het verandert alles, omdat het zicht geeft op het feit dat we in een groter verhaal leven.

2. Het grotere verhaal zien

Mensen vinden waarde en betekenis in de verhalen die ze vertellen. Het verhaal van de val van de Muur of het verhaal van de maakbaarheid van de samenleving. Postmodernisme rekent af met grote verhalen en zoomt in op de maakbaarheid van het eigen verhaal. Hoe verder je echter inzoomt, hoe minder waarde en betekenis er te vinden is. Sommigen geven op, anderen gaan toch weer op zoek naar een groter verhaal, al is het maar voor even.

De Jezus-volger weet echter dat hij onderdeel is van hét grotere verhaal, het verhaal van het Kruis en het Koninkrijk. Het geeft een reëel, onopgeblazen beeld van de mens. Het geeft richting en hoop voor de toekomst, iets dat velen zullen benijden in de chaos van het leven.

3. De sociale spiegel van de kerk

De kerk is een cruciale hulp in de strijd met de eigen zondige mens. Toewijding aan de kerk is moeilijk, het vreet zich soms diep in en beperkt ons. Het ontneemt ons de afgod van onze individualiteit en brengt ons terug in een gemeenschap van mensen van buiten onze bubbel.

Zoals het huwelijk een bewuste beperking in het leven is, zo is de kerk een bewust beperking van ons ego. De omgang met al die mensen, broeder en zusters in de Heer, is de plek waar de vrucht van de Geest kan groeien.

4. Vrijheid, zelfbeeld en slavernij

Een leven als discipel, gefundeerd in het grote verhaal van God, gevormd binnen de gemeente van God, in strijd met ons eigen kwaad (vlees, oude mens, zo je wilt), is voor velen onuitstaanbaar, voor anderen vreemd aantrekkelijk. Bevrijd uit de slavernij van de wereld, levend in de vrijheid van de Geest, ondergaan we een vernieuwing van ons denken. Een uitlijning van onze wil met die van God.

Daarmee gaat het dieper dan de oppervlakkige glitter van de tijd en vinden we vreugde in moeite, zwakheid en tegenslag. Waar anderen er niet mee om kunnen gaan en van depressie in angst vervallen, leren wij in de Geest de rebelse kant van vreugde.

In een samenleving die oproept tot ongelimiteerde persoonlijke vrijheid en koortsachtige zelfontplooiing is het idee dat je vrijheid vindt in een bewuste beperking onaanvaardbaar. Jezelf onder Jezus stellen, vreugde vinden in moeite, je toewijden aan zo’n rare kerk? Een rustig leven in de Geest blijkt een vorm van tegenculturele rebellie, het is strijden door te leven.

Nieuwsgierig? Bestel het boek van Mark Sayers hier (als je mij wilt steunen) of in je plaatselijke onafhankelijke boekhandel (om hen te steunen). Bijvoorbeeld morgen, op Independent Bookstore Day.

(Fotocredit: Callum Skelton)

2 thoughts on “Waarom rustig leven in de Geest rebellie tegen de wereld is

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.