Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013


4 reacties

Waarom ik van de HEER weer Jahweh wil maken

Ik ben klaar met het woord Heer. Niet het woord Heer, maar het woord Heer. Zoals je dat in je Bijbelvertaling vindt, met name in de Hebreeuwse boeken. Het is de weergave van de naam van God: JHWH, over het algemeen uitgesproken als Jahweh (door sommigen als Jehovah). Over die naam zegt mijn NBV, bij de leeswijzer voorin:

“In de Hebreeuwse tekst van de Bijbel wordt de God van Israël vaak aangeduid als JHWH. Omdat deze naam van oudsher niet uitgesproken wordt, is het gebruik ontstaan in plaats daarvan ‘Heer’ te lezen. In De Nieuwe Bijbelvertaling wordt in lijn met deze traditie de godsnaam JHWH weergegeven met Heer. Overal waar deze aanduiding voorkomt kan men bijvoorbeeld ook (voor)lezen: Aanwezige, Eeuwige, Enige, God, He(e)re, Levende, De Naam, Onnoembare.”

Een andere leeswijzer

Ik heb een andere leeswijzer voor je. Lees verder


Een reactie plaatsen

Hoe heilig je een naam? (Onze Vader #3)

Hoe heilig je een naam? Bij de geboorte van een kind is er dat moment dat je als ouders voor het eerst vertelt hoe je kindje heet. De naam die je samen hebt uitgezocht, wordt opeens hardop gezegd. Je vertelt het anderen, het is openbaar. Ik heb het de eerste weken ook vaak gefluisterd: Dit is je naam, zo heet jij. Opeens heeft een naam betekenis, inhoud. Eerst omdat je hem bedacht hebt voor je kindje. Daarna, als de baby geboren is, omdat er opeens een kindje in die naam zit.

Ik ben mijn ouders dankbaar voor mijn naam. Matthijs betekent geschenk van God. Ik ben me ervan bewust dat er mensen zijn voor wie ik een geschenk van God ben. En ik wil het ook zijn voor veel mensen. Het is een naam met betekenis. Een naam die ik graag met me meedraag.

Gods naam zegt iets over wie Hij is. Lees verder