Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

header blog kerst


Een reactie plaatsen

Vasthouden aan de Baby: Kom mijn kerst-ongeloof te hulp

Ken je suspension of disbelief? Het is een literaire term. Letterlijk vertaald betekent het iets als ‘opschorten van ongeloof’. Bij elk fictief verhaal is suspension of disbelief nodig om in het verhaal te duiken. Tijdelijk, voor de duur van het boek of de film, schort je je ongeloof op en aanvaard je dat wat je ziet of leest echt kan en echt gebeurt. Je zet je scepsis tijdelijk opzij, laat de verbeelding toe en aanvaardt de dingen die in het echt niet kunnen.

In zekere zin is suspension of disbelief vrijwillig. Je kiest ervoor om je niet af te laten leiden van het verhaal door dingen die ‘in het echt’ niet kunnen gebeuren. Logisch ook, want het toelaten van verbeelding maakt het verhaal interessant. Als je Lees verder


Een reactie plaatsen

De 5 fobieën van christenen

Kijk, iedereen heeft wel ergens een fobietje of complexje. Bij mij is het onder andere arachnofobie: angst voor sp***en. Brr. Maar soms lijkt het of christenen daar een aantal collectieve fobieën aan toevoegen. En dan bedoel ik niet alledaagse ongemakken als hexakosioihexekontahexafobie (angst voor het getal 666) of hippopotomonstrosesquippedaliofobie (angst voor lange woorden). Daar kunnen we aardig mee leven en ze belemmeren ons niet in ons functioneren.

Maar we hebben meer fobieën en ze blijken soms hardnekkig. En belangrijker: ze staan ons functioneren wél in de weg. Tijd om de confrontatie aan te gaan, dus, en onze angsten onder ogen te zien. Ik presenteer u: de 5 fobieën van christenen (geheel DSM-5 onverantwoord). Lees verder

Aarde gezien vanaf de maan


Een reactie plaatsen

Galilei, wetenschap en morrelen aan je Godsbeeld (deel 2)

Galilei werd verketterd door de Kerk omdat zijn nieuwe wereldbeeld morrelde aan het starre Godsbeeld van de Kerk. Dat is de samenvatting van mijn blog van vorige week. Het roept bij mij de vraag op: In hoeverre is ons Godsbeeld van nu verweven met één bepaald wereldbeeld? Ik loop vaak in dezelfde val als de Kerk ten tijde van Galilei. Mijn wereldbeeld is en was vaak gestoeld op één bepaalde uitleg van de Bijbel en op een eenzijdig beeld van God. Als de wetenschap vragen stelde bij mijn wereldbeeld, voelde dat als een aanval op mijn geloof en op God.

Net als Galilei wil ik niet eenzijdig over God denken. Lees verder

Kosmos by NASA


Een reactie plaatsen

Galilei, wetenschap en morrelen aan je Godsbeeld (deel 1)

Stel, dit is je wereld: de aarde is het centrum van het heelal. Om de aarde draaien de planeten, de maan en de zon in perfecte cirkels. Daarbuiten bevindt zich de cirkel van de sterren die in onveranderlijkheid hun cirkel om de aarde draaien. De hemellichamen zijn perfect en onveranderlijk. Dit wereldbeeld komt voort uit het Griekse denken en is al een millennium onveranderd. Je leeft namelijk in 1640.ptolemy

Lees verder