Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013


3 reacties

Waarom ik niet over dinoplaatjes wilde schrijven (en het nu toch doe)

Dinoplaatjes. Ik had besloten om in geen miljoen jaar over zulke dingen te schrijven. En dan bedoel ik over de reactie van sommige christenen. En over de reactie daarop van sommige andere christenen en niet-christenen. En over hoe dat dan heen en weer gaat en iedereen van zichzelf denkt: ‘Dat heb ik goed gezegd! Ik heb die andere gekkies eens laten weten hoe het zit.’ Nee dus. Heb ik geen zin in. Omdat het discussies zijn die steeds weer terugkomen en omdat het discussies zijn waar totaal geen beweging in zit.
Lees verder


2 reacties

De valse tegenstelling tussen geloof en wetenschap

De Rooms-Katholieke kerk was woedend en legde Galileo Galileï in 1633 huisarrest op. In eerste instantie vanwege zijn ideeën over de kosmos, maar eigenlijk ook omdat hij de paus beledigd had. Sinds die tijd is er veel veranderd. Inmiddels heeft de paus Galileï namelijk in ere hersteld en officieel vastgesteld dat er geen waarachtig conflict kan zijn tussen geloof en wetenschap. Het zijn namelijk twee manieren om naar dezelfde wereld te kijken.

We horen nog regelmatig het idee dat wetenschap en geloof niet samengaan. Voornamelijk door atheïstische wetenschappers die elke vorm van religie uit willen bannen. Of door gelovigen voor wie de wetenschap hun letterlijke uitleg van de Bijbel ondermijnt. Vaak is het een weinig vriendelijk debat. Beter gezegd: het lijkt soms op een ordinaire ruzie. Lees verder


Een reactie plaatsen

De Schepping is een belangrijk verhaal (en evolutie doet daar niets aan af)

Ik geloof dat God de Big Bang en evolutie heeft gebruikt om gedurende miljarden jaren de aarde en de mens te scheppen. Mensen met die overtuiging krijgen soms het verwijt de Bijbel en het verhaal in Genesis aan de kant te schuiven. Dat is niet zo. Het verhaal staat niet voor niets in de Bijbel en zegt een aantal belangrijke dingen over God, de mens en de wereld. Ik had deze blog net zo goed kunnen beginnen met: Ik geloof dat God de aarde en de mens geschapen heeft met een plan en een bedoeling. Daar geloof ik namelijk ook in, intens. Omdat Genesis me dat vertelt.

Lees verder


6 reacties

5 groepen mensen waar christenen meer naar zouden moeten luisteren

Soms lijkt het alsof christenen vooral praten. Anderen vertellen over wat wel en niet goed is, wat wel en niet in de Bijbel staat en wat ze wel en niet geloven. Ik heb zelf snel de neiging anderen te vertellen wat ik van iets vind en die neiging is het sterkst als het om iets gaat waar ik het niet mee eens ben. Ik moet leren te luisteren en ik heb het idee dat ik niet de enige ben. Daarom licht ik er hier vijf groepen mensen uit waar christenen meer naar zouden moeten luisteren. Waarom? Omdat ze iets te vertellen hebben.

Lees verder

Aarde gezien vanaf de maan


Een reactie plaatsen

Galilei, wetenschap en morrelen aan je Godsbeeld (deel 2)

Galilei werd verketterd door de Kerk omdat zijn nieuwe wereldbeeld morrelde aan het starre Godsbeeld van de Kerk. Dat is de samenvatting van mijn blog van vorige week. Het roept bij mij de vraag op: In hoeverre is ons Godsbeeld van nu verweven met één bepaald wereldbeeld? Ik loop vaak in dezelfde val als de Kerk ten tijde van Galilei. Mijn wereldbeeld is en was vaak gestoeld op één bepaalde uitleg van de Bijbel en op een eenzijdig beeld van God. Als de wetenschap vragen stelde bij mijn wereldbeeld, voelde dat als een aanval op mijn geloof en op God.

Net als Galilei wil ik niet eenzijdig over God denken. Lees verder

Kosmos by NASA


Een reactie plaatsen

Galilei, wetenschap en morrelen aan je Godsbeeld (deel 1)

Stel, dit is je wereld: de aarde is het centrum van het heelal. Om de aarde draaien de planeten, de maan en de zon in perfecte cirkels. Daarbuiten bevindt zich de cirkel van de sterren die in onveranderlijkheid hun cirkel om de aarde draaien. De hemellichamen zijn perfect en onveranderlijk. Dit wereldbeeld komt voort uit het Griekse denken en is al een millennium onveranderd. Je leeft namelijk in 1640.ptolemy

Lees verder