Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

Foto bij blog vrouwen Matteüs

De 4 vrouwen van Matteüs

8 reacties

Wat doe je als de spreker op zondag wat jou betreft wat puntjes laat liggen? Precies: Je schrijft een blog! Niet als kritiek, maar ter aanvulling… 😊

Je zult misschien al eerder gehoord hebben, dat er 4 vrouwen te vinden zijn in het register dat Matteüs aan het begin van zijn evangelie zet. We lezen over Tamar, Ruth, Rachab en ‘de vrouw van Uria’ (dat is dus Batseba).

Het is nogal schandalig dat een schrijver vrouwen opneemt in de stamboom van een man. Des te schandaliger als je de verhalen van deze vrouwen leest. Tamar voelde zich gedwongen haar schoonvader te verleiden toen hij zijn afspraken niet nakwam. Ruth was een buitenlandse weduwe, die in armoede in Israël kwam met haar schoonmoeder. Rachab was de hoer van Jericho die na de verwoesting mee mocht met het volk. En Batseba onderging de dwingende avances van een koning die zijn ogen niet thuis kon houden.

Niet vier vrouwen waar een rechtschapen Joodse lezer van een evangelie aan het begin van onze jaartelling trots op zou zijn. Nog minder zijn het vier vrouwen die ik op zou nemen in de bloedlijn van de Messias die ik vereer, in een tijd waarin vrouwen simpelweg niet meetelden.

Losers

Zondag hoorde ik de spreker dit alles samenvatten met: Matteüs neemt 4 losers op in zijn versie van de stamboom van Jezus om te benadrukken dat Hij kwam voor losers zoals jij en ik.

Prima boodschap, maar wat mij betreft is er meer, kan het nog een slagje dieper.

In de tijd van Abraham ging God een verbond aan met zijn volk. Een verbond dat hij later regelmatig bevestigde. Het volk Israël was uitgekozen om een zegen te zijn voor de hele wereld. De grootste uiting van die zegen is Jezus, die een Jood was, maar geneesheer was voor iedereen.

Deze vier vrouwen zijn opgenomen in de bloedlijn van Jezus. Ze werden opgenomen in het volk van God (letterlijk in het geval Rachab en Ruth). Ze werden onderdeel van het verbond, van Gods plan voor deze wereld. Deze vrouwen droegen direct bij aan de komst van de Messias.

Omarmen

Dat is meer dan: Je bent een loser en Ik ben er ook voor jou. Dat is: Ik neem je op in mijn plan, Ik neem je op in mijn missie, ik omarm je als onderdeel van wat ik aan het doen ben in deze wereld. Je hebt de kracht, de waarde, de bekwaamheid, de bevoegdheid om mee te bouwen.

Ik verlos je, bevrijd je, én ik geef je waardigheid door je een plek te geven in mijn missie. Je bent onderdeel van een groter geheel, van Gods stamboom van verlossing.

De boodschap is niet: je bent een loser, maar ik hou van je. Ook niet: Je bent gered, hoera, gefeliciteerd. Het voorbeeld van deze vier vrouwen laat zien dat de boodschap is: Ik hou van je, je bent gered, je hoort erbij, doe mee.

Missie

Wat is dan Gods missie?

De zondeval bracht niet alleen een breuk in de relatie tussen God en mens, maar ook in de relatie tussen mens en mens, mens en de schepping en mensen met zichzelf.

Gods missie is om de mens en om zijn schepping te verlossen. Dat betekent verlossing, herstel bieden op al die gebieden. Onze missie is meewerken aan Gods missie van herstel. Herstel door anderen op Jezus te wijzen, door verzoening te brengen, door de schepping te eren, door te beseffen dat je zelf een tempel van God bent.

Je bent een schepping die lijkt op de Schepper zelf. Waardevol, krachtig, geliefd, nodig in Gods missie. Ongeacht je verleden, je daden, je beschadigingen. Zoals Tamar, zoals Ruth, zoals Rachab, zoals Batseba.

 

(Fotocredit: Eneida Hoti)

8 thoughts on “De 4 vrouwen van Matteüs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.