Matthijs den Dekker

Stel vragen, zoek God, reis mee. Verhelder je blik. | Een blog sinds 2013

Wandelend stel bij blog huwelijk

Wie is de baas in je huwelijk?

5 reacties

Toen ik trouwde had ik het idee dat ik het hoofd van het gezin moest zijn. Ik zou in ons huwelijk de beslissingen nemen en ik was verantwoordelijk voor het welzijn, geluk en geloof van mijzelf, mijn vrouw en mijn kinderen. Hoe het met de kat zat, was niet helemaal duidelijk, maar daar zou ik ook nog wel een rol in hebben.

Ik was er voor ons huwelijk veel mee bezig en het maakte me onzeker. Hoezo zou ik altijd moeten weten wat het beste was? Hoezo ben ik de baas? Ik ben conflictmijdend en moet soms lang nadenken voor ik weet wat de juiste beslissing is. Zou het wel goed gaan met ons huwelijk als ik te lang over dingen na moest denken? Wat als ik helemaal niet zou weten wat ik moest doen?

Uit de Bijbel, maar niet bijbels

Mijn idee van hoofd van het gezin zijn kwam uit de Bijbel: Bekende teksten over dat vrouwen onderworpen zijn aan hun man. Het levert het beeld op van de man als de baas in huis. En ik zou weliswaar een goede baas zijn en geen onderdrukker, maar niettemin was ik degene die de keuzes zou moeten maken.

Mijn idee van hoofd van het gezin zijn kwam uit de Bijbel, maar bleek niet bijbels. Want hoe zit het met al die Bijbelteksten? Een preek van de Amerikaanse voorganger en schrijver Greg Boyd introduceerde een andere kijk op dezelfde teksten. Een kijk die gezonder en Bijbelser is dan de ideeën die ik erover had.

Hieronder de preek. Hij duurt ongeveer drie kwartier en er zit veel info in. Boyd spreekt snel en enthousiast, dus het is goed om er even voor te gaan zitten. Mocht je daar niet de tijd voor hebben, dan beschrijf ik onder de video drie dingen die er voor mij uitsprongen.

 

Deze drie dingen sprongen er voor mij uit.

1. Gods ideaal wordt zichtbaar aan het kruis

God heeft een ideaal waar hij mensen naartoe wil brengen. Het kruis is de plek waar Gods ideaal, zijn liefde het meest volmaakt tot uiting komt. Zowel Oudtestamentische wetten als wat er in het Nieuwe Testament geschreven staat, moeten we afmeten aan het ideaal van het kruis en dat is dat Jezus zich uit liefde geeft voor anderen.

Soms echter komt God de mens tegemoet op de plek waar die is. Dat betekent dat hij regels geeft die ingaan tegen zijn eigen ideaal, maar wel tegemoetkomen aan de zonde van mensen, om van daaruit met mensen op weg te gaan naar het ideaal. Een voorbeeld geeft Jezus als Hij zegt dat het ideaal van het huwelijk is dat man en vrouw voor altijd bij elkaar zijn, maar dat God vanwege de hardheid van hun hart heeft toegestaan onder bepaalde omstandigheden te scheiden.

2. Het huwelijk moet gezien worden in het licht van het ideaal

Ook wat Paulus schrijft over het huwelijk moet dus gemeten worden aan het ideaal. Het ideaal van het huwelijk is niet alleen te zien aan het kruis (waar Jezus zich uit liefde opofferde, dat is al revolutionair), maar wordt ook zichtbaar gemaakt in de relatie tussen Adam en Eva voor de zondeval. In zijn woorden over echtscheiding verwijst Jezus zelf naar die tijd voor de zondeval.

Voor de zondeval waren zij gelijkwaardige partners, na de zondeval beschrijft God de vloek die er dan op het huwelijk komt: Je zult als vrouw je man begeren (met de associatie van manipuleren) en je zult als man over je vrouw heersen (met de associatie van tirannie). Niet als toonbeeld van hoe het zou moeten, maar als vloek van hoe het voortaan zou zijn. Het ideaal spreekt van een gelijkwaardigheid tussen echtgenoten.

3. Paulus schrijft dat je als man en vrouw elkaars gezag moet aanvaarden

In Efeze 5:21 staat over het huwelijk: “Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus”. Dat is het ideaal en de teksten die volgen laten zie hoe dat ingevuld kan worden. Geen eenzijdige gezagsuitoefening, maar wederzijdse, vrijwillige onderwerping. Voor de vrouw alsof zij de gemeente is die zich onderwerpt aan Jezus. Voor de man alsof hij Jezus is die zich onderwerpt aan de kerk. Het ideaal van het kruis is dienend leiderschap dat zo diep gaat dat het uitmondt in zelfopoffering.

Dat is dus mijn taak. Hoofd-zijn betekent dat je jezelf volledig opoffert om het beste in je vrouw naar boven te halen, zoals Jezus deed. Dat ik dien, de minste ben en het voorbeeld van Jezus vormgeef in onze relatie. Het bijbelse ideaal voor het huwelijk bestaat uit twee partners die elkaars gezag aanvaarden in gelijkwaardigheid.

Gevoelige snaar

Deze uitleg van Greg Boyd raakt een gevoelige snaar bij mij. Niet omdat het lekker makkelijk voor mij als man is, om niet meer de baas te hoeven zijn. Wel omdat het mijn rol en rol van mijn vrouw in onze relatie beziet in het licht van waar het om gaat: Jezus en zijn offer.

Als ik lees hoe Jezus in alles wat Hij deed dienend leiderschap liet zien, mensen tegemoetkwam in hun zonde of ongeloof, dan vloekt alles wat neigt naar ‘de baas spelen’ daarmee.

En… Het bleek ook te kloppen met de praktijk :-). Na een korte tijd geprobeerd te hebben de baas te zijn (wat dusdanig slecht lukte, dat ik vermoed dat zelfs de kat niet doorhad dat ik het probeerde) was duidelijk dat het niet zou werken. Ik moest leren verantwoordelijkheid te nemen, conflicten aan te gaan en voor een gezin te zorgen, maar ik was niet de baas. We zouden het echt samen moeten doen.

 

(Fotocredit: MTSOfan, creative commons)

5 thoughts on “Wie is de baas in je huwelijk?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.