Genade is… Als jij denkt: God ziet me aankomen, zegt God: ‘Ja, graag!’

Genade is de kern van het christelijk geloof. Gek daarom, dat ik eigenlijk maar weinig gevoel heb bij genade. Ik hoor al heel mijn leven over genade en waarschijnlijk is dat de reden dat het veraf blijft staan. Ik hoor al heel mijn leven hetzelfde woord.

Vandaag dacht ik na over genade en welke woorden genade voor mij dichterbij brengen. En ook: vanuit welke houding Gods genade eigenlijk gegeven wordt. Deze blog is een poging om andere woorden te geven aan wat genade voor mij betekent.

Naar je kamer

Hoe genade voor mij voelde, onbewust, was als volgt. Je hebt iets verkeerd gedaan: je broertje uitgescholden, uit woede een kussen door de kamer gesmeten waardoor de lamp kapot ging of tegen je ouders gezegd dat je hen haat. Vader kijkt je zwijgend aan. Uiteindelijk zegt hij: ‘Eigenlijk zou ik je naar je kamer moeten sturen, maar kom nu toch maar aan tafel zitten.’ Het wordt geen gezellige maaltijd.

Het voelde alsof God mij genade geeft omdat Hij nu eenmaal niet anders kan. Ik word vergeven, terwijl hij me eigenlijk liever zou straffen. Maar goed, hij moet nu eenmaal vergeven, dus kom maar aan tafel. En wees maar dankbaar dat je niet naar je kamer hoeft.

Misschien ben ik de enige bij wie het zo voelde. En ik moet ook zeggen: achteraf kan ik dit gevoel pas woorden geven. Zoals ik ook nu pas woorden kan geven aan hoe ik God en genade de afgelopen jaren ben gaan ervaren.

Wat brengt genade voor mij dichterbij?

Wat dan wel? Welke woorden zou ik nu aan genade willen hangen? Het is een beetje losse collectie, maar hier komt het.

Genade komt voort uit onverhulde liefde. Je heb iets verkeerd gedaan. Genade heeft al lang besloten je te vergeven om vervolgens uit te roepen: ‘Op jou kan ik toch niet boos blijven!’ Om dan een knuffel te geven en dan aan tafel.

Genade is niet: vooruit dan maar. Alsof je je moeder hebt omgepraat in nog een koekje. Genade is God die bij zijn volle verstand besluit om voorbij te gaan aan wat mensen verdienen door wat ze doen en ze in liefde aan te zien en te geven wat goed voor hen is. Diepgaand goed.

Genade wordt in de NBV soms ook vertaald als goedgunstigheid. Goed-gunst-igheid. Dat je in een goede gunst staat bij God. Dat God aan je denkt met blijheid in zijn hart en vrolijkheid op zijn gezicht. Dat God zegt: ‘Die Matthijs, die kan bij mij eigenlijk niets verkeerd doen. Ik vind hem zo fantastisch.’

Genade is ook: telkens weer. Gods genade is nieuw elke morgen. Dat betekent niet alleen dat Gods genade er elke dag weer voor je is, maar ook dat hij elke dag weer vers is. Ken je die tekst over 7 maal 70 maal? Dat is genade. Elke dag heeft God weer frisse genade, die niet meer terugdenkt aan het beroep dat je gisteren op die genade hebt gedaan.

Genade betekent: elke keer weer van God ontvangen wat je nodig hebt. Voor die dag, voor die situatie. God wordt niet moe van elke dag weer opnieuw van je te horen wat je nodig hebt en daarin te voorzien. Elke dag weer is God een blijmoedige gever van cadeaus. Gratis. Als jij denkt: God ziet me aankomen, zegt God: ‘Ja, graag!’

Genade is ook: anders willen doen. En anders mogen doen. Vol liefde weer aan tafel komen en een gezellige maaltijd hebben, om nog weer terug te keren naar die beeldspraak. Genade is de kans om het anders te kunnen doen. Genade is het verlangen en de drive om het anders te willen doen en niet uit angst. Dat je heus wel weet wat je verkeerd doet en dat je echt wel weet dat God dat weet. En dat je dan toch weet dat die vergeving er is en die goede gunst en die frisse genade en die goddelijke vreugde.

In de armen springen

Deze blog werd getriggerd door een tekst uit Handelingen 13. In vers 43 staat dat Paulus en Barnabas in Antiochië mensen ‘aanspoorden zich over te geven aan de goedgunstigheid van God’. Waar dus het Griekse woord voor genade gebruikt wordt. Ik dacht na over overgeven aan de genade, als iemand in de armen springen. Toen besefte ik dat mijn beeld van genade, goedgunstigheid en Gods goedheid (hoe ultiem goed God is) vaak nog veel te zuinig is.

Nadenken over genade zoals ik hier over schreef helpt mij om me steeds weer over te geven. Het geeft me zelfs een verlangen naar diepere beleving van die genade. Ik hoop jou ook.

(Fotocredit: Kira auf der Heide)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *